Księgi wieczyste Hajnówka


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Hajnówka

Codziennie w Hajnówce dokonywanych jest mnóstwo transakcji na nieruchomościach, czy to kupna i sprzedaży, czy wynajmu lub przejęcia w spadku lub darowiźnie. Nieruchomości są także podstawą zabezpieczenia kredytów hipotecznych. We wszystkich tego typu operacjach istotne jest właściwe przygotowanie dokumentacji oraz sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, by nie było później sporów czy niespodzianek w postaci wpisanych hipotek lub ograniczeń praw rzeczowych. Takim sytuacjom zapobiega system ksiąg wieczystych, czyli publicznych rejestrów z informacjami o statusie prawnym nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Właściwą księgę wieczystą można odnaleźć po numerze, czyli identyfikatorze nadawanym przez sądy rejonowe odpowiedzialne za zakładanie, prowadzenie i aktualizowanie ksiąg. Numer KW jest ustalany według schematu obowiązującego na terenie całej Polski. Wygląda on identycznie niezależnie od tego, gdzie zlokalizowane są nieruchomości, których dotyczy księga wieczysta – Hajnówka nie jest tu wyjątkiem. Numer KW składa się z 15 znaków: ma cyfry, litery, ukośniki. Zaczyna się od oznaczenia sądu rejonowego, czyli czterech znaków, cyfr lub liter. Później jest ukośnik, po którym znajduje się właściwy numer KW składający się z ośmiu cyfr. Po kolejnym ukośniki, na końcu numeru, stoi cyfra kontrolna, nadawana losowo.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Hajnówka

Numer KW znajduje się zawsze w akcie notarialnym zakupu lub przejęcia w darowiźnie nieruchomości. Gdy nie można go tam sprawdzić, zostaje spróbowanie innych metod na pozyskanie tego identyfikatora. Najszybciej znajdzie się numer KW za pomocą wyszukiwarki internetowej. Oferuje ona trzy opcje szukania:

Pobranie numeru KW z wyszukiwarki kosztuje 29 zł. Nie ma konieczności spełniania żadnych dodatkowych wymogów formalnych. Każdy, kto wyszuka numer i uiści opłatę, uzyska numer KW. Inaczej wygląda sytuacja w razie szukania numeru KW analogowo, to znaczy za pomocą wnioskowania o niego w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych, Hajnówka lub lokalnym Starostwie Powiatowym. Składany wniosek przez petenta musi być opłacony, a ponadto z wskazanym interesem prawnym, bo inaczej decyzja o wydanie numeru będzie odmowna.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Przepisy prawa dotyczące ksiąg wieczystych wskazują na kilka zasad, które muszą one spełniać. Jedną jest tzw. zasada jawności stanowiące, że obywatele muszą mieć zapewniony dostęp do ksiąg. Dlatego po uzyskaniu numeru KW bez przeszkód można przejrzeć wpisy w księgach czy pobrać odpis z tych rejestrów. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości można przejrzeć księgi za darmo, a za 20 zł pobrać odpis. Z sądu rejonowego pobranie odpisu papierowego KW kosztuje 30 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta jest potrzebna w razie zakupu i sprzedaży nieruchomości, przejęcia jej w spadku lub darowiźnie, ubiegania się o kredyt hipoteczny nią zabezpieczony, a czasem także w razie wynajmu nieruchomości. Warto sprawdzić w niej wpisy dotyczące hipoteki czy ograniczenia praw rzeczowych.