Księgi wieczyste Szepietowo, ul. Piwna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LM1W/xxxxxxxx/4 Szepietowo, ul. Piwna 2 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/8 Szepietowo, ul. Piwna 3 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/0 Szepietowo, ul. Piwna 6 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/0 Szepietowo, ul. Piwna 8 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/7 Szepietowo, ul. Piwna 10 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/2 Szepietowo, ul. Piwna 12 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/7 Szepietowo, ul. Piwna 14 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/0 Szepietowo, ul. Piwna 16 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/6 Szepietowo, ul. Piwna 18 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/2 Szepietowo, ul. Piwna 20 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/6 Szepietowo, ul. Piwna 22 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/5 Szepietowo, ul. Piwna 24 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/3 Szepietowo, ul. Piwna 26 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/6 Szepietowo, ul. Piwna 28 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/2 Szepietowo, ul. Piwna 30 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/4 Szepietowo, ul. Piwna 32 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/0 Szepietowo, ul. Piwna 34 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/7 Szepietowo, ul. Piwna 36 brak lokali
  LM1W/xxxxxxxx/7 Szepietowo, ul. Piwna 56 brak lokali