Księgi wieczyste Bytów, ul. Slipyja


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1B/xxxxxxxx/5 Bytów, ul. Slipyja 1 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/6 Bytów, ul. Slipyja 2 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/2 Bytów, ul. Slipyja 3 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/9 Bytów, ul. Slipyja 5 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/3 Bytów, ul. Slipyja 7 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/4 Bytów, ul. Slipyja 15 brak lokali