Księgi wieczyste Bytów, ul. Wery


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1B/xxxxxxxx/0 Bytów, ul. Wery 1 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/8 Bytów, ul. Wery 1A brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/2 Bytów, ul. Wery 2 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/0 Bytów, ul. Wery 3 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/4 Bytów, ul. Wery 3A brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/9 Bytów, ul. Wery 6 brak lokali
  SL1B/xxxxxxxx/9 Bytów, ul. Wery 42 brak lokali