Księgi wieczyste Brusy, ul. Harcerska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Harcerska 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Harcerska 4 brak lokali