Księgi wieczyste Brusy, ul. Mściwoja II


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Mściwoja II 1 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Mściwoja II 2 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Mściwoja II 3 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/5 Brusy, ul. Mściwoja II 4 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Mściwoja II 5 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/1 Brusy, ul. Mściwoja II 6 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Mściwoja II 7 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/2 Brusy, ul. Mściwoja II 8 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Mściwoja II 9 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Mściwoja II 10 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/8 Brusy, ul. Mściwoja II 11 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Mściwoja II 12 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/6 Brusy, ul. Mściwoja II 13 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Mściwoja II 14 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Mściwoja II 15 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Mściwoja II 16 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/0 Brusy, ul. Mściwoja II 17 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/4 Brusy, ul. Mściwoja II 18 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/7 Brusy, ul. Mściwoja II 19 brak lokali
  SL1C/xxxxxxxx/3 Brusy, ul. Mściwoja II 20 brak lokali