Księgi wieczyste Gdynia, ul. Równoległa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1Y/xxxxxxxx/8 Gdynia, ul. Równoległa 1 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/1 Gdynia, ul. Równoległa 2 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/4 Gdynia, ul. Równoległa 3 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/6 Gdynia, ul. Równoległa 4 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/1 Gdynia, ul. Równoległa 6 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/9 Gdynia, ul. Równoległa 6A brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/1 Gdynia, ul. Równoległa 7 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/9 Gdynia, ul. Równoległa 8 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/7 Gdynia, ul. Równoległa 8A brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/8 Gdynia, ul. Równoległa 9 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/9 Gdynia, ul. Równoległa 10 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/5 Gdynia, ul. Równoległa 11 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/5 Gdynia, ul. Równoległa 14 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/7 Gdynia, ul. Równoległa 15 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/0 Gdynia, ul. Równoległa 16 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/5 Gdynia, ul. Równoległa 17 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/7 Gdynia, ul. Równoległa 18 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/8 Gdynia, ul. Równoległa 19 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/9 Gdynia, ul. Równoległa 20 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/5 Gdynia, ul. Równoległa 21 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/7 Gdynia, ul. Równoległa 22 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/4 Gdynia, ul. Równoległa 23 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/4 Gdynia, ul. Równoległa 24 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/9 Gdynia, ul. Równoległa 25 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/5 Gdynia, ul. Równoległa 26 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/6 Gdynia, ul. Równoległa 27 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/8 Gdynia, ul. Równoległa 29 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/8 Gdynia, ul. Równoległa 31 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/5 Gdynia, ul. Równoległa 33 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/2 Gdynia, ul. Równoległa 35 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/6 Gdynia, ul. Równoległa 37 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/9 Gdynia, ul. Równoległa 39 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/0 Gdynia, ul. Równoległa 41 2 lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/1 Gdynia, ul. Równoległa 45 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/8 Gdynia, ul. Równoległa 47 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/9 Gdynia, ul. Równoległa 49 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/2 Gdynia, ul. Równoległa 51 brak lokali
  GD1Y/xxxxxxxx/5 Gdynia, ul. Równoległa 53 brak lokali