Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Abrahama


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Abrahama 1 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Abrahama 2 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Abrahama 7 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Abrahama 16 2 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Abrahama 26 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Abrahama 29 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Abrahama 30 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Abrahama 33 brak lokali