Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Bazowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Bazowa 16 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Bazowa 19 brak lokali