Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Dębowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Dębowa 1 37 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Dębowa 3 45 lokali