Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Klasztorna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Klasztorna 1 8 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Klasztorna 2A 1 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Klasztorna 10 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Klasztorna 14 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Klasztorna 15 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Klasztorna 22 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Klasztorna 26 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Klasztorna 29 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Klasztorna 31 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Klasztorna 33 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Klasztorna 37 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/2 Kościerzyna, ul. Klasztorna 39 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Klasztorna 45 brak lokali