Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Konwaliowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Konwaliowa 14 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Konwaliowa 16 brak lokali