Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Kopernika


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Kopernika 12 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Kopernika 18 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Kopernika 29 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Kopernika 41 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Kopernika 51 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Kopernika 53 brak lokali