Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Legionów Polskich


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Legionów Polskich 7 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/4 Kościerzyna, ul. Legionów Polskich 18 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Legionów Polskich 24 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Legionów Polskich 28 brak lokali