Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Matejki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Matejki 8A brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Matejki 9 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Matejki 20 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/0 Kościerzyna, ul. Matejki 28 2 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Matejki 38 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/9 Kościerzyna, ul. Matejki 46 brak lokali