Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Powojowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Powojowa 10 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Powojowa 23 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Powojowa 29 brak lokali