Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Wejhera


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/6 Kościerzyna, ul. Wejhera 5 2 lokali
  GD1E/xxxxxxxx/7 Kościerzyna, ul. Wejhera 6B brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, ul. Wejhera 7 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Wejhera 8 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Wejhera 15 brak lokali