Księgi wieczyste Kościerzyna, os. Za Lasem


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, os. Za Lasem 5 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/3 Kościerzyna, os. Za Lasem 8 brak lokali