Księgi wieczyste Kościerzyna, ul. Zielona


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1E/xxxxxxxx/5 Kościerzyna, ul. Zielona 2/2 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/8 Kościerzyna, ul. Zielona 9 brak lokali
  GD1E/xxxxxxxx/1 Kościerzyna, ul. Zielona 14 brak lokali