Księgi wieczyste Rokitki, ul. Jesionowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Jesionowa 2 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/8 Rokitki, ul. Jesionowa 4 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/0 Rokitki, ul. Jesionowa 6-8 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Jesionowa 10 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/7 Rokitki, ul. Jesionowa 12 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Jesionowa 16 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/0 Rokitki, ul. Jesionowa 17 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Jesionowa 20 brak lokali