Księgi wieczyste Rokitki, ul. Krótka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1T/xxxxxxxx/4 Rokitki, ul. Krótka 1 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/1 Rokitki, ul. Krótka 2 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/9 Rokitki, ul. Krótka 3 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/6 Rokitki, ul. Krótka 4 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/3 Rokitki, ul. Krótka 5 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/2 Rokitki, ul. Krótka 6 brak lokali