Księgi wieczyste Rokitki, ul. Świerkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1T/xxxxxxxx/0 Rokitki, ul. Świerkowa 1 brak lokali
  GD1T/xxxxxxxx/3 Rokitki, ul. Świerkowa 7 brak lokali