Księgi wieczyste Będzin


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Będzin

Zawieranie transakcji na nieruchomościach wymaga spełnienia kilku formalności, wśród nich dość ważne jest dokładne sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości. Umożliwia to wgląd w zapisy dokumentu zwanego księgą wieczystą, czyli publicznego rejestru zawierającego m.in. informacje o tym, kto ma jakiego rodzaju prawa do nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste zakładane są dla nieruchomości różnego rodzaju:

A także dla spółdzielczego prawa własności. W każdym przypadku księga wieczysta, Będzin czy inne większe lub mniejsze miasto jest lokalizacją nieruchomości, ma swój numer nadany wedle tego samego schematu w cały kraju. Numer KW składa się z ciągu 15 cyfr, liter i dwóch ukośników. Pierwsze cztery znaki są oznaczeniem danego sądu rejonowego. Osiem cyfr zapisanych po pierwszym ukośniku to właściwy numer KW, zaś ostatnia cyfra pełni tylko funkcję kontrolną.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Będzin

Numer księgi wieczystej nie stanowi raczej informacji udzielanej osobom postronnym przez właścicieli nieruchomości. Dlatego nie da się go wyszukać w darmowej wyszukiwarce online. Niezbędne jest skorzystanie z innych metod na pozyskanie numeru KW, takich jak:

W przypadku składanie wniosku w Sądzie Rejonowym lub Starostwie Powiatowym należy liczyć się z oczekiwaniem na decyzję wynoszącym nawet do kilku tygodni. W wyszukiwarce numer udostępniany jest od razu po uiszczeniu opłaty.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Gdzie przechowywane są księgi wieczyste? W formie papierowej w sądach rejonowych, które wydają za opłatą odpisy z tych dokumentów. Kosztuje to 30 zł brutto za jeden odpis. Od niedawna są także elektroniczne księgi wieczyste: Będzin onlinema swoje księgi na stronie rządowej, portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, tak jak zresztą wszystkie inne miasta. Przeglądanie ksiąg online jest darmowe, zaś pobranie odpisu elektronicznego kosztuje 20 zł brutto.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta potrzebna jest w sytuacji zawierania transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, kiedy to ten dokument wymagany jest do przedłożenia u notariusza celem weryfikacji prawnego właściciela nieruchomości oraz stanu prawnego. Także w postępowaniu spadkowym oraz w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny przydają się księgi wieczyste.