Księgi wieczyste Łagisza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1B/xxxxxxxx/4 Łagisza, Łagisza 166 brak lokali