Księgi wieczyste Bielsko-Biała


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:

PCK

Księgi wieczyste: Bielsko-Biała

Księgi wieczyste pozwalają na autorytarne ustalenie osób mających prawo do nieruchomości, a także określenie, jakie rodzaju są to prawa. Ponadto zawierają też inne informacje, bardzo szczegółowe, spośród których wiele jest zawartych tylko w tym dokumencie – przykładowo wpisy na hipotece nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste w Bielsku-Białej, podobnie jak w każdej innej większej czy mniejszej miejscowości w kraju, mają swoje unikatowe numery. Tylko znając taki identyfikator składający się z ciągu 13 liter i cyfr oraz dwóch ukośników, można odnaleźć właściwą księgę wieczystą. Informacje o numerze ma właściciel nieruchomości, jeśli zaś osoba postronna, np. potencjalny nabywca czy spadkobierca, chcą mieć wgląd do księgi, ale nie znają jej numeru, muszą odnaleźć go internetowo lub udając się do właściwych instytucji mających spis numerów KW. Warto mieć na uwadze, że szukanie w darmowej wyszukiwarce online nie przyniesie w tym przypadku rezultatów.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Bielsko-Biała

Po numer KW można zgłosić się do Sądu Rejonowego, Wydział Ksiąg wieczystych, Bielsko-Biała lub do Starostwa Powiatowego właściwego dla lokalizacji nieruchomości. Trzeba wypełnić wniosek, uiścić opłatę, a także przekonująco uzasadnić interes prawny stojący za decyzją o ubieganie się o wydanie numeru KW. Ten ostatni punkt jest bardzo istotny, bo bez niego wniosek spotka się z odmową.

Numer KW wyszukać można także online w specjalnej wyszukiwarce, która pozwala znaleźć identyfikator księgi poprzez:

Pobranie numeru z wyszukiwarki kosztuje 29 zł, ale dla osób szukających większej liczby numerów oferowane są zniżki.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste, Bielsko-Biała, online znajdują się na portalu Ministerstwa Sprawiedliwość. To dokumenty jawne wedle prawa, co oznacza, że mając numer KW każdy może je przejrzeć właśnie internetowo, ale też osobiście w Sądzie Rejonowym. Przeglądanie wpisów jest darmowe. Pobranie wydruku na komputer z portalu lub uzyskanie wypisu papierowego z sądu wymaga uiszczenia opłaty.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Kiedy przydaje się dostęp do papierowych czy elektronicznych ksiąg wieczystych? Bielsko-Biała to spore miasto, w którym dziennie odbywa się wiele transakcji sprzedaży i kupna oraz najmu, a także toczą się postępowania spadkowe. To właśnie są sytuacje, w których, między innymi, księgi wieczyste są przydatne. Dzięki nim potencjalny nabywca lub spadkobierca albo najemca ustala stan prawny nieruchomości i jego faktycznego właściciela. Elektroniczne oraz papierowe księgi wieczyste zawierają także działy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, jak np. służebność oraz wpisy dotyczące hipotek i roszczeń hipotecznych.