Księgi wieczyste Huta Stara B, ul. Mała


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  CZ1C/xxxxxxxx/3 Huta Stara B, ul. Mała 1 7 lokali
  CZ1C/xxxxxxxx/7 Huta Stara B, ul. Mała 3 11 lokali