Księgi wieczyste Huta Stara B, ul. Zachodnia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  CZ1C/xxxxxxxx/3 Huta Stara B, ul. Zachodnia 1 12 lokali
  CZ1C/xxxxxxxx/5 Huta Stara B, ul. Zachodnia 2 22 lokali
  CZ1C/xxxxxxxx/2 Huta Stara B, ul. Zachodnia 3 9 lokali
  CZ1C/xxxxxxxx/6 Huta Stara B, ul. Zachodnia 5 12 lokali