Księgi wieczyste Jaworzno


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Jaworzno

Księgi wieczyste są publicznymi rejestrami zakładamy przez sądy rejonowe i regulowanymi ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku. Zawarte w tym dokumencie informacje pozwalają ustalić, kto ma prawo do nieruchomości i jakie rodzaju są to prawa, a także czy nieruchomość jest obciążone hipotekami lub służebnościami.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste zakładane są dla nieruchomości takich jak:

Wszystkie księgi wieczyste – Jaworzno czy inne miasto lub wieś są miejscem, w którym zlokalizowana jest nieruchomość – mają swój unikatowy numer. Odsyła on zawsze tylko do jednej księgi wieczystej. Format numeru KW wygląda następująca: YZX1 lub inna kombinacja cyfr i liter stanowiąca oznaczenie sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości, 12345678 – osiem cyfr będących numerem księgi wedle kolejności w repozytorium, cyfra od 0 do 9 zwana kontrolną i nadawana automatycznie każdemu numerowi. Zapis numeru księgi ma dwa ukośniki – po oznaczeniu sądu rejonowego i po numerze z repozytorium.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Jaworzno

Numery KW nie są upubliczniane, dlatego ciężko znaleźć je np. poprzez Google. Nie oznacza to jednak, że są to tajne dane – istnienie kilka opcji, by dowiedzieć się, jaki ma numer księga wieczysta:

Dwie ostatnie metody nie zawsze przynoszą skutek, bo sędzia lub starosta mogą odmówić wydania numeru KW, jeśli nie uznają zasadności wskazanego interesu prawnego. Dlatego lepiej jest wybrać opcję szukania online.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Sądy rejonowe przechowują fizyczne księgi wieczyste, a online dostępne są elektroniczne księgi wieczyste. Jaworzno ma sąd rejonowy, a księgi nieruchomości z tego miasta są również w Internecie – na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Przeglądanie ksiąg w Internecie jest darmowe, pobranie kosztuje 20 zł brutto. Odebranie wypisu papierowego z sądu to koszt 30 zł brutto.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta jest potrzebna, by potwierdzić lub sprawdzić stan prawny nieruchomości przed jej zakupem, wynajmem lub przejęciem w spadku. Zawodowo często przeglądają księgi notariusze, prawnicy czy pośrednicy nieruchomości.