Księgi wieczyste Katowice, ul. Adwentowicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Adwentowicza 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Adwentowicza 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Adwentowicza 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Adwentowicza 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Adwentowicza 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Adwentowicza 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Adwentowicza 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Adwentowicza 11 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Adwentowicza 11A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Adwentowicza 12 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Adwentowicza 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Adwentowicza 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Adwentowicza 17 46 lokali