Księgi wieczyste Katowice, ul. Agnieszki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Agnieszki 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Agnieszki 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Agnieszki 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Agnieszki 5 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Agnieszki 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Agnieszki 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Agnieszki 12 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Agnieszki 13 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Agnieszki 14 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Agnieszki 14A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Agnieszki 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Agnieszki 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Agnieszki 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Agnieszki 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Agnieszki 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Agnieszki 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Agnieszki 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Agnieszki 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Agnieszki 29 brak lokali