Księgi wieczyste Katowice, ul. Borowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Borowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Borowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Borowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Borowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Borowa 10 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Borowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Borowa 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Borowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Borowa 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Borowa 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Borowa 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Borowa 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Borowa 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Borowa 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Borowa 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Borowa 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Borowa 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Borowa 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Borowa 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Borowa 36 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Borowa 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Borowa 39 brak lokali