Księgi wieczyste Katowice, ul. Bożka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Bożka 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Bożka 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Bożka 5 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Bożka 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Bożka 9 brak lokali