Księgi wieczyste Katowice, ul. Chemiczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Chemiczna 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Chemiczna 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Chemiczna 5 brak lokali