Księgi wieczyste Katowice, ul. Czechowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Czechowa 1 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Czechowa 2 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Czechowa 3 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Czechowa 4 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Czechowa 5 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Czechowa 6 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Czechowa 7 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Czechowa 8 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Czechowa 9 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Czechowa 10 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Czechowa 11 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Czechowa 12 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Czechowa 13 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Czechowa 15 5 lokali