Księgi wieczyste Katowice, ul. Didura


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Didura 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Didura 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Didura 16 brak lokali