Księgi wieczyste Katowice, ul. Domeyki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Domeyki 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Domeyki 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Domeyki 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Domeyki 12 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Domeyki 14 brak lokali