Księgi wieczyste Katowice, ul. Elsnera


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Elsnera 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Elsnera 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Elsnera 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Elsnera 17 brak lokali