Księgi wieczyste Katowice, ul. Ewy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Ewy 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ewy 1/1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Ewy 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ewy 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ewy 4 brak lokali