Księgi wieczyste Katowice, ul. Fabryczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Fabryczna 2 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Fabryczna 3 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Fabryczna 4 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Fabryczna 5 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Fabryczna 5A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Fabryczna 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Fabryczna 7 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Fabryczna 7A 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Fabryczna 7B 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Fabryczna 7C 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Fabryczna 9 23 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Fabryczna 9A 24 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Fabryczna 9B 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Fabryczna 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Fabryczna 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Fabryczna 12B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Fabryczna 13A 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Fabryczna 13B 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Fabryczna 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Fabryczna 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Fabryczna 15A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Fabryczna 15B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Fabryczna 16 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Fabryczna 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Fabryczna 21A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Fabryczna 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Fabryczna 23B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Fabryczna 24 3 lokali