Księgi wieczyste Katowice, ul. Filaka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Filaka 1 27 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Filaka 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Filaka 4 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Filaka 4A 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Filaka 4B 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Filaka 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Filaka 6 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Filaka 6A 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Filaka 8 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Filaka 8A 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Filaka 8B 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Filaka 10 19 lokali