Księgi wieczyste Katowice, ul. Fojcika


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Fojcika 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Fojcika 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Fojcika 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Fojcika 18 brak lokali