Księgi wieczyste Katowice, ul. Garbarska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Garbarska 1 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Garbarska 2 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Garbarska 3 12 lokali