Księgi wieczyste Katowice, ul. Hałubki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Hałubki 2 26 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Hałubki 2A 25 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Hałubki 4 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Hałubki 4A 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Hałubki 4B 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Hałubki 5 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Hałubki 6 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Hałubki 6A 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Hałubki 7 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Hałubki 8 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Hałubki 8A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Hałubki 9 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Hałubki 11 6 lokali