Księgi wieczyste Katowice, ul. Huberta


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Huberta 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Huberta 14 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Huberta 17A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Huberta 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Huberta 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Huberta 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Huberta 30 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Huberta 32 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Huberta 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Huberta 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Huberta 35B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Huberta 36 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Huberta 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Huberta 40 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Huberta 42 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Huberta 44 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Huberta 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Huberta 47 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Huberta 48 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Huberta 50 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Huberta 52 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Huberta 54 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Huberta 56 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Huberta 58 brak lokali