Księgi wieczyste Katowice, ul. Hutnicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Hutnicza 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Hutnicza 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Hutnicza 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Hutnicza 18 brak lokali