Księgi wieczyste Katowice, ul. Janasa 7A


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Rodzaj nieruchomości
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A budynek
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 2 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 4 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 5 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 6 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 7 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 8 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 10 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 11 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 12 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 13 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 16 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 17 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 18 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 21 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 23 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 24 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 25 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 26 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 27 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 28 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 29 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 30 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 31 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 32 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 33 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 35 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 36 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 38 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 42 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 43 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 45 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 46 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 47 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 50 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 52 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 53 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 55 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 57 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 58 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 59 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 60 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 61 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 62 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 63 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 64 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 65 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 69 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 70 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 71 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 81 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 82 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 84 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 85 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 87 lokal
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Janasa 7A, lok. 88 lokal