Księgi wieczyste Katowice, ul. Jaracza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Jaracza 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Jaracza 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jaracza 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Jaracza 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jaracza 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Jaracza 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Jaracza 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jaracza 17 brak lokali