Księgi wieczyste Katowice, ul. Jaskółek


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jaskółek 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Jaskółek 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Jaskółek 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Jaskółek 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jaskółek 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Jaskółek 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Jaskółek 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jaskółek 17A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Jaskółek 18 brak lokali