Księgi wieczyste Katowice, ul. Jaworowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jaworowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Jaworowa 1A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Jaworowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Jaworowa 7A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Jaworowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Jaworowa 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jaworowa 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Jaworowa 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jaworowa 20 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jaworowa 20A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jaworowa 20B 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jaworowa 22 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jaworowa 22A 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Jaworowa 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Jaworowa 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Jaworowa 31 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jaworowa 32 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Jaworowa 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jaworowa 33A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Jaworowa 34 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Jaworowa 36 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Jaworowa 36A 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Jaworowa 36B 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Jaworowa 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Jaworowa 45 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Jaworowa 49 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jaworowa 51 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Jaworowa 53 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Jaworowa 55 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Jaworowa 57 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Jaworowa 58 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Jaworowa 61 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jaworowa 62 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Jaworowa 63 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Jaworowa 65 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Jaworowa 66 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Jaworowa 66A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Jaworowa 66B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Jaworowa 67 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Jaworowa 68 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Jaworowa 69 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Jaworowa 70 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Jaworowa 71 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jaworowa 71A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jaworowa 72 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Jaworowa 75 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Jaworowa 77 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Jaworowa 79 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Jaworowa 81 brak lokali