Księgi wieczyste Katowice, ul. Jęczmienna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jęczmienna 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jęczmienna 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Jęczmienna 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Jęczmienna 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Jęczmienna 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Jęczmienna 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Jęczmienna 11 brak lokali